Tsolianen - Integratie van de Kosmische Goddelijke Bron van jouw IK BEN en het infrarood spectrum

Gepubliceerd op 14 mei 2022 om 19:26

Bron foto: Karl Morfett

 

Groeten aan jullie,

 

Vandaag wensen wij met jullie te spreken over de integraties van het Infrarode Spectrum. Wij hebben hier eerder over gesproken in één van onze eerste boodschappen en wij zullen aangaande deze materie nu een klein beetje diepgaander in detail treden. Het Infrarode Spectrum is capabel om jullie te verstrekken met een bepaalde graad van verlichting, aangezien het fractals bevat van een diafragmatische samenstelling, zodat dergelijke aanblikken van andere trillingen jullie werkelijkheid en gewaarwordingen mogen worden. (“diafragmatisch betekent dat het trilt als een reactie op bepaalde golven en dat het signalen naar buiten brengt of om golven te produceren.”)

 

Het is een spectrum die jullie in deze tijd integreren om in staat te zijn andere werelden en parallelle werkelijkheden waar te nemen zoals jullie eigen Dimensionale woningen en wezens. Het staat jullie toe de sluiers op te tillen en om voorbij de gammagolven te kijken/waar te nemen in/naar een diepgaandere trillingsfrequentie, welke de kern is van iedere Straal/Golf en formatie van Licht. De onzichtbare golven en frequenties kunnen alleen waargenomen worden wanneer een dergelijk Infrarood Spectrum volledig geïntegreerd en geactiveerd is binnenin je eigen geest en ogen samen met de ontwaking van het Innerlijke oog.

 

Het is niet zozeer om deze golven in te nemen, want jullie moet weten dat het Infrarode Spectrum al een deel van jullie is en dat altijd geweest is. Doch het is niet ontwaakt en niet in staat geweest om volledig te functioneren in jullie fysieke lichamen en werkelijkheden. Nu dat nieuwe vibraties en Stralen hun rol op zich nemen om te functioneren op deze planeet Aarde, zijn er nieuwe frequenties beschikbaar en nemen toe, wat nieuwe codes binnenbrengt om in het zaad te schieten op iemands mentale vlak, emotionele vlak, etherische vlak en fysieke vlak: namelijk de cellulaire structuur, de hersengolven en het DNA.

 

Deze nieuwe ingezaaide codes, welke vanuit etherische gebieden en andere Dimensies komen, zijn in staat om informatie over te dragen via jullie en aldus nemen jullie lichamen en energie bewustzijn deze in zich op: absorberen en verteren dit alles. Het zijn deze codes, aan jullie gegeven, die het Infrarode Spectrum ontwaken en activeren welke allemaal al in jullie verblijven.

 

Dit wordt nu wederom voor jullie mogelijk, want de energieën op jullie Aarde zijn in staat om dit voort te brengen en zijn in staat om dit voor allen die in dat deel van het bewustzijn van Zelfbesef en Zelfbelichaming vertoeven te onderhouden. Hoe meer iemand het Zelf realiseert hoe meer hij/zij ertoe komt om het ZELF te zien en die voorbij gaat aan de vele golven die jullie hebben leren kennen. Dit is wat het Infrarode Spectrum doet: het filtert door alle Stralen heen, om de kern en de essentie van al het gereflecteerde vanuit de innerlijke visie te zien.

 

Jullie, die daar al zijn, zullen ermee beginnen om bewegingen op zo een gedetailleerde manier rondom jullie heen te zien, dat het is alsof je het met je fysieke ogen ziet. Desalniettemin is het niet met de fysieke ogen dat jullie ertoe komen om het te zien, eerder is het het innerlijke oog welke diens visie/visioen naar jullie reflecteert. Jullie zullen ertoe komen om voort te gaan in deze radicale veranderingen als tot waar jullie alles beginnen te voelen met het Innerlijke Hart en waar te nemen met het innerlijke oog. Het is een oog dat alles ziet zoals het is zonder alle lagen die de verhulling vormen; het ziet alleen de werkelijke kern eronder.

 

 Dit is omdat jullie alle lagen loslaten die jullie rondom het Zelf gevormd hebben en voor de realiteit genomen hebben. Jullie zijn van binnenuit aan het ontwaken en jullie schenken jullie aandacht aan dat in plaats van aan dat wat buitenom is. Jullie beseffen dat jullie gehele wereld en werkelijkheid de gehele tijd binnenin jullie gespeeld heeft en dat het Universum binnenin jullie vertoeft. Breid je uit van je innerlijke naar het uiterlijke en niet van je uiterlijke naar een verdere laag van je uiterlijke wereld. Je zult tegen een grens aanlopen, een laag van bewustzijn die aan jou op de harde manier zal reflecteren dat alles binnenin is. Het zal je terugsturen naar waar je vandaan kwam en jou vertellen om het daar te vinden, om je tijd en energie daar aan te besteden en om jezelf te verkennen.

 

Het Infrarode Spectrum is een bewustzijn dat zich kan vormen in/naar golven en frequenties, alles verlichtend dat ongezien is voor de ogen. Wanneer het innerlijke oog ontwaakt en binnenin verandert, activeert het volledig door de sluimerende codes die tegelijkertijd ontwaken. Een stralend vuur van energiedraaiingen, het verlicht en het voedt diens zaden die binnenin vastgehouden worden. Deze zijn de zaden van het Infrarode Spectrum die sluimerend liggen binnenin het centrum van je Derde Oog, je Hart, je DNA en je Pijnappelklier. Deze zaden worden nu naar een kans gebracht om volledig door de codes te ontwaken die in deze tijd gegeven zijn.

 

Het wordt door een diepere ontwaking en een volledige realisatie van het Zelf bereikt, want voor inborsten die nog steeds buitenom zoeken, zal het Spectrum niet volledig ontwaken noch activeren. Want ten eerste moet men ontwaken tot het weten dat alles binnenin ligt en dit beseffen om tot zijn/haar kracht te ontwaken.Dit ligt allemaal in jullie eigen handen, niettemin is het hier beschikbaar om mee te werken. Wij komen om jullie hierbij te helpen en om de zaden door te geven van die vorm van verlichting. Iemand die zijn/haar Infrarode Spectrum binnenin activeert mag de ervaring hebben van een volledige vibrerende ruggenwervel, aangezien de ruggenwervel de tussenpersoon is voor alle energieprocessen en integraties naar en van het hart, het brein en alle andere chakra’s/organen. Het Hart mag anders aanvoelen voor jou en een beetje meer pulseren dan gewoonlijk, het brein mag teer aanvoelen in het gebied van de Pijnappelklier en de Hypofyse, je ogen mogen nieuwe dingen gewaarworden en een meer wazig zicht in je directe omgeving hebben. Je Derde Oog zal meer vibreren en pulseren en een sterke magnetische golf hebben als het ontwaakt tot diens volledig potentieel.

 

Wij komen om jullie de Sleutels aan te bieden naar de Universele wijsheid en om de sleutels van de Infrarode Spectrum Biologische Apparatuur binnenin jullie te ontwaken. Onze lichttonen zullen bewijzen om voor jullie behulpzaam te zijn in dit proces, het is hier voor jullie als jullie wensen om het als een geschenk te accepteren.

 

De Tsolianen

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

 

Copyright © door Méline Lafont. Alle rechten voorbehouden. Er wordt toestemming gegeven om dit materiaal vrijelijk te kopiëren en te verspreiden, op voorwaarde dat de inhoud in zijn geheel en ongewijzigd wordt gekopieerd, vrijelijk wordt verspreid en deze copyrightmelding en links zijn opgenomen. Het werk van Méline mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

www.houseofaquarius.be

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.