Artikelen en blog posts zijn enkel beschikbaar voor geregistreerde leden via een maandelijks abonnement.

 

Aartsengel Zadkiël ~ Tijd om de tijd los te laten

Waar ik het vandaag met uw allen wil over hebben is de grote sprong naar Ascentie toe waar jullie jezelf nu in gaan bevinden en dit zeer gauw.  De laatste maanden vliegen door alsof het een paar dagen zijn en dat wil zeggen dat niet enkel de tijd verkort maar dat de tijd daadwerkelijk verdwijnt tot het niets!  Dagen worden uren, uren worden minuten tot er op een bepaald punt geen tijd meer over is en deze verdwijnt.  Jullie zullen dit nu in levende lijven ondervinden op een zeer krachtige manier.  Deze quantumsprong in tijd is zeer sterk onderhevig aan de komende veranderingen die nog meer gaan plaatsvinden op jullie geliefde Gaia.  Veel is al opgenomen in onze vaststellingen in de hogere wereld, waar ik mee wil bedoelen dat er veel veranderingen al hebben plaatsgevonden; enkel is dit niet in een grote graad duidelijk voor jullie allen als het is voor ons.  Het is een kwestie van korte duur voordat deze wel meer tot verduidelijking zullen komen.Tijd is zoals geweten niet van bestaande aard voor ons in de Hogere werelden, maar wij weten inmiddels maar al te goed hoe jullie als mensheid wel gesteld zijn op deze principe om te kunnen bepalen wat jullie te wachten staat en wanneer.  Ik zou jullie allen graag willen benadrukken en aanraden om dit concept nu voor eens en altijd los te laten, voor het is jullie niet meer ten dienste, in feite was het dit nooit.  Het is een projectie van de collectieve geesten van de mensheid, in welke jullie geboren en herboren zijn, en het is zeer duidelijk dat het niet meer werkt en niet meer mee kan vibreren in jullie komende nieuwe wereld.  Want daar zijn jullie naartoe aan het groeien en in deze wereld bestaat geen tijd, enkel het NU.  Dit zorgt voor vele verwarring onder de mensheid daar onze "tijd" en die van jullie erg verschilt. Wanneer wij u toespreken of boodschappen delen in het NU, wordt er dikwijls onmiddellijk een verwachting opgekleefd door het collectieve om dit dan ook daadwerkelijk in jullie NU te zien en dan volgen er dikwijls teleurstellingen. Weet geliefden, dat Tijd maar een concept is dat gebaseerd is op misvattingen en dit gecreëerd is vanuit onzuivere bedoelingen om alles en iedereen in vakjes te stoppen en gevangen te houden in dit concept "tijd" genaamd.  Daar is niet zoiets als "tijd" enkel het NU.  Leef in het NU en niet in jullie verleden, noch toekomst.  Je creëert wat je nu ziet, wat je nu voelt en dit zet zich ook om in het nu.  Ik hoop mezelf wat te hebben kunnen verduidelijken over dit concept.  Het is iets moeilijks, lijkt het, om los te laten, wat mij niet verwonderlijk is na zovelen incarnaties vastgeroest te zitten aan deze illusie.  Wel nu is de kans om deze voor eens en altijd achter u te laten, de energieën lenen zich hiervoor en ook ikzelf leen mijn assistentie hierin om zowel aardgebonden zaken te helpen los laten alsook situaties die wat moeilijk liggen.  Roep mij gerust aan voor deze zaken, ik ben ten uw dienste.Van Harte gegroet,Aartsengel Zadkiël

Lees meer »

De Goddelijke menselijke blauwdruk

Groeten in het meest verfijnde moment van deze Ascentie reis. Waarom Ik dit moment het meest verfijnde moment van alles noem, is omdat jullie jezelf inwortelen in jullie zelven alsook in de vereniging inwortelen met jullie Heilige partners en delen van Zelf.Ja, de eenwording van de Goddelijke Menselijke Blauwdruk is begonnen sneller in de geesten, jullie wereld en werkelijkheden te stromen, omdat een groots momentum van een exponentiële graad daar is om verbeterd te worden doorheen en door jullie Wezens van Liefde-uitstraling. Jullie meubelen werden op de één of andere manier vervangen door nieuwe meubelen en jullie zijn nu naar voren aan het stappen in/naar een nieuwe wereld, ondertussen de Goddelijke sjablonen van transformatie, verhoging, wederopstanding, Goddelijke eenheid en onsterfelijkheid accepterend.Al deze sjablonen zullen min of meer definiëren wie jullie zijn in dit nu, en beginnen jullie bewustzijn te verhogen in/naar een meervoudigheid van Stralen en Stellaire uitbarstingen van allerlei omvangen. Houd in gedachten dat jullie nu middenin de grootste omvang ooit zitten en dat jullie bescheidenheid/nederigheid de sleutel is! Jullie worden bij jezelf gewaar meer bescheiden/nederig richting aan ander te zijn, misschien zelfs bewust van waar allerlei soorten van intelligenties doorheen gaan. En hoewel jullie allemaal andere karakters en manieren hebben om de dingen in jullie leven te zien en te definiëren, zijn jullie allemaal in het midden van dezelfde gebeurtenissen, wat voor iedereen aangeeft de grootste overgang ooit te zijn.Van Menselijke Wezens op deze Aarde hebben jullie jezelf nu getransformeerd in/naar Goddelijke Menselijke Wezens door eenvoudig Zelfbesef. Het begon allemaal door het hart te ontwaken en door bewust te worden van wie jullie allemaal zijn voorbij de menselijke schelp, en nu, eindelijk, lopen jullie met dit weten in veel meer vertrouwen dan ooit. Jullie worden nu de Goddelijke Menselijke Wezens van Terra genoemd, deze Meesters die hun Goddelijk potentieel op nieuwe manieren en in vormen van werkelijkheden ontwaken.Dankzij de laatste verschuivingen welke recht voor jullie plaatsgevonden hebben en middenin jullie hart, tijdens de Bloed Maan Portalen alsook de laatste adem van het Equinox portaal, zijn jullie nu het Nieuwe Tijdperk binnengegaan en Terra neemt bewust deel en staart naar de eerste stromen van Licht welke de Toegangspoorten rondom jullie Aura’s kleuren in/naar nieuwe frequenties en kwaliteiten van Goddelijke aard.Dit Zelfbesef heeft waarlijk het begin gemarkeerd van het oude dat jullie lagere lichamen en lagen van Zelf verlaat, en heeft veel verfijning binnenin jullie op gang gebracht, om nu vrijmoedig naar buiten te brengen zoals een kleuter op nieuwe bodem diens weg en balans vindt in dit alles. Als kleuters hebben jullie met de eerste gegeven bekwaamheden aan jullie gespeeld en deze onderzocht, wat aanvankelijk voort kwam als een ontwaking van binnenuit. Nu zijn jullie volwassenen geworden, door de facetten van de puberteit heen marcherend waar een rebellerende fase mogelijk ervaren zou kunnen worden of ervaren werd.Terwijl jullie opgroeien in jullie nieuwe manieren van begrip, komen jullie ertoe te beseffen dat alles dat jullie zien en ervaren in het leven, in feite facetten zijn van het Zelf dat ernaar streeft te verenigen met alles dat jullie zijn. Dus verhogen jullie jezelf uit het programma van de dualiteit en misleiding, controle en angst alsook de neiging om voor dingen te vechten en bepaalde facetten tegen te werken. Jullie hebbeen eenvoudigweg het moment van overzichtelijkheid gekregen dat op gang komt, van te allen tijde Alles te zijn. En dus gaan jullie door met jullie mars zonder veel tegenwerking, en met meer Zelf en eenheid.Dit besef, dierbaren, is het grootste geschenk dat jullie aan jezelf aan kunnen bieden en kunnen accepteren! Omdat het de sleutel van bevrijding en transcendentie is. Jullie markeren en besluiten, op een zeer bewust niveau, wat jullie met je meenemen in jullie nieuwe leven en ervaringen en wat al niet meer.Jullie Goddelijke Menselijke Blauwdruk en DNA is al naar een bepaald niveau getransformeerd om dat aldus te doen. Dit brengt de kristallijnen fundering binnenin jullie voertuigen naar voren, aangezien vibratie overeenkomt met vibratie door de Wet van Resonantie. Besef gedurende een moment van jullie tijd, dat alles dat in dit moment naar jullie toekomt, alles is dat jullie vanaf dit moment verder denken. Verander je inzichten en je verschuift jezelf in/naar een andere werkelijkheid.De Goddelijke Menselijke Blauwdruk is zich nu op de Aarde aan het verankeren door en doorheen jullie, om de geboorte van het 6de Dimensionale bewustzijn voor het collectief mogelijk te maken, doorheen tijd en ruimte in de ethers en de fundering van Terra. Ja, jullie gaan inderdaad door met van het ene naar het andere moment uit te breiden, en dus verhuizen jullie zeer snel van de ene naar de andere werkelijkheid. Echter, de vele funderingen die voor zo een lange tijd op jullie planeet geweest zijn, zijn zwak geworden en sommige van deze funderingen zijn aan het afbreken terwijl wij spreken. Het einde van dat formaat is voor iedereen duidelijk om te zien geweest en aldus ontwaakt dit vele Wezens op jullie Aarde en stimuleert een ieder om vanuit diens eigen Goddelijke Hart te presteren en iets nieuws en fantastisch te maken.Je bent wat je denkt en je denkt wat je bent. Het is één en hetzelfde in die zin dat jullie altijd dat zijn wat overeenkomt met jullie huidige vibratie. Ben niets anders dan jezelf op alle niveaus en laat dat het resultaat zijn in alle draden doorheen het leven en binnenin alles dat jullie naar het leven brengen. Je bent de kracht van binnenuit jou en je bent alles dat moet zijn.Op het moment verhoogt de Aarde haar frequentie naar een 9de en 10de dimensionale etherische frequentie. (1) Zij verhoogt haar bewustzijn met jullie vanuit een Planetaire werkelijkheid naar een Zonne werkelijkheid en zij neemt zelfs haar eerste kleine stapjes in/naar de eerste niveaus van intergalactische vibratie, hetgeen een meer Kosmische vibratie en intergalactische afstamming op jullie Aarde op gang zal brengen. Deze zijn alle vibraties die jullie een paar inkepingen hoger brengen en nieuwe gebieden van expertise inzaaien alsook nieuwe raden en groepen.Als jullie te zijner tijd over zullen gaan in/naar een meer Galactische en Intergalactische Dimensie, zal alles met Goddelijke intentie in orde zijn alsook een wederopstanding door de volledige belichaming en uitlijning met de Galactische en Intergalactische gebieden. Maar laat mij duidelijk zijn wanneer ik zeg dat de tijd niet bestaand is in dit rijk en dat alles al binnenin jullie op een etherische vibratie verblijft. Jullie zijn steeds meer naderbij aan het komen naar de volledige belichaming van dat moment en alles speelt binnenin. De belichaming daarvan is de manifestatie op jullie Nieuwe Aarde, en niets anders.Dus mijn geachte Goddelijke Menselijke vrienden, laat ons deze eenwording van jullie natuurlijke Zelven beginnen, zoals gezien als de Vrouwelijke aspecten en de Mannelijke aspecten binnenin het hart van Shamballah, de funderingen van dit Nieuwe Aarde Sjabloon, en binnen alles dat jullie zijn op dit vlak. Jullie zijn voorbestemd om te zijn wie jullie zijn en niets anders dat voorbij jullie weten is.Wij vieren dit moment met jullie en wij zijn in eenwording met jullie.IK BEN die IK BEN,In liefdevolle kameraadschap en goedgunstigheidSaint Germain

Lees meer »

Het menselijke brein zijn moleculaire hervorming

Mijn geliefde Aardegebroeders, wonderlijke tijden zijn het in dit Nu moment op Aarde. Magnifieke verschuivingen vinden langzaam jullie realiteit om zo het ene en het andere naar voren te schuiven en weer open en bloot te leggen, want laten we zeer duidelijk zijn; de tijd voor verandering is nu wel echt aangebroken!

Lees meer »

Meesterschap

Toen ik in 2011 begon aan deze reis van het ontwaken van mijn channeling vermogens, was ik opgewonden en enthousiast over het ontdekken van deze nieuwe wereld die ik Spiritualiteit noemde. Ik heb vele Engelen, energieën, Meesters, Galactische rassen en Wezens op meerdere dimensies ontmoet. Elke Dimensie was voor mij een nieuwe manier van begrijpen. Channeling is slechts een mentale wereld. Deze mentale wereld werd ervaren via het mentale lichaam en stelde me in staat om te communiceren met Meesterwezens via telepathie.  Dit door middel van tonen, woorden, licht en gevoel.

Lees meer »

Equinox - permanente beslissingen en de start van de nieuwe Aarde

We zijn in een fase van diepgaand werk beland - eigenlijk fundamenteel innerlijk werk. Als je nu het dieptepunt hebt bereikt, weet dan dat je naar je meest fundamentele patronen wordt gebracht.Een prachtige manier om met dit type van shift te werken is om je superman-badjas aan te trekken, je bril op te zetten en er gewoon heel dapper in te duiken. 6 planeten in retrograde op dit moment zeggen: Laten we ons vuil maken!We zijn allemaal samen in dit moeras, en hoewel deze karwei enorm aanvoelt als een solo-act, regelen we al onze eigen shit alsook de collectieve shit. Iedereen krijgt zijn eigen patronen gepresenteerd om mee aan de slag te gaan. Bekijk ze alstublieft goed, zit deze rit uit en loop er niet van weg. Je zult er versteld van staan ​​hoeveel hiervan alleen maar gaat over emoties en angsten, ideeën en patronen gebaseerd op oude herinneringen - dus inmiddels een illusie.We moeten dit doen, het is goed.. Je kunt dit! Nu is het tijd om fundamentele patronen voorgoed te doorbreken met de ondersteunende energieën van de september-equinox. De Equinox brengt de mogelijkheid om keuzes te maken. Als er patronen, relaties, banen, mensen en situaties zijn die je wilt loslaten of met fundamentele karmische cycli zit om te beëindigen: dit is het moment! Permanent afsluiten EN een compleet nieuw begin 💜Laten we vol vertrouwen transformeren, ga het aan met volle moed. Je gaat hier de vruchten van plukken op termijn, geloof mij. Ik nodig jullie uit om even naar de bovenstaande video te kijken, je kan de ondertitels in het Nederlands opzetten indien de Engelse taal wat moeilijk gaat. Liefs,Méline

Lees meer »

Leeuwenportaal - Portaal van Goddelijk potentieel

LeeuwenpoortDe sferen in de Hallen van Amenti zijn de doorgangen naar hun eindbestemming aan het opruimen. Sirius beweegt zich in een Stellaire Poort, wat betekent dat afstemming op de Grote Centrale Zon je nu een beproeving van enorme verschuivingen brengt om alle negatieve paden en oude overblijfselen op te ruimen. Onze Grote Centrale Zon is een Poort, een portaal naar alternatieve Universa waar de sfeer van Amenti oorspronkelijk werd gecreëerd op de etherische lagen.Onszelf en de Aarde uitlijnen met Sirius, creëert een groot potentieel voor innerlijke realisatie en vooruitzicht. Een diepe transformatie door de Dimensie van materie en Geest vindt plaats als waar de interne realisatie tot stand komt.Je moet nu bepalen in welk alternatief Universum en Parallelle realiteit je wenst te verankeren, terwijl je duidelijk je IK BEN Aanwezigheid verklaart om volledig geïntegreerd en verankerd te zijn in het rijk van je keuze. Je kiest nu waar je opnieuw wilt ervaren en Zijn, terwijl je jezelf de gelegenheid geeft om oude overtuigingen en waarden te overstijgen.De transcendentie is het ontgroeien van oude overtuigingen en in het nieuwe stappen. Kun je jezelf de diepten van deze realiteiten binnen één Zelf voorstellen? Het is eindeloos en leerzaam, altijd transcenderend en veranderend.Komt er een einde aan al deze transformatie? Nee, lieverds, er is nooit een einde aan verandering, want alles IS constante verandering en beweging. Er is alleen geen lineaire richting, alleen de stroom van het eeuwige.Keer in jezelf deze dagen van het portaal van de Leeuwenpoort en verbind je met je potentieel. Maak er een sterke zaak van door te verklaren de IK BEN Aanwezigheid te verinnerlijken via de Sirius afstemming en Poort van potentieel. Decreteer dat de Hallen van Amenti u bevrijden van de oude manieren van zijn en u kennis te laten maken met het potentieel van het Nu-moment, stem uzelf via uw IK BEN af op de Hogere dimensies en de gekristalliseerde toekomst van uw Wezen.Jullie worden opgeroepen om te verinnerlijken, dit betekent om je perspectief te verschuiven naar de innerlijke wereld en deze te verankeren in je realiteit via jouw lichaam. Duik diep en maak de verbinding met je Sacrale chakra om de poorten en portalen in jouw auraveld te openen door te zeggen:"IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid door tijd en ruimte, parallelle realiteiten en Universa. Ik besluit de poort van het Goddelijk Potentieel in mijn Heilig Hart chakra te openen en alle poorten in mijn aura te ontsteken die mij verbinden met mijn Goddelijk Potentieel. Een regenboog verlicht nu mijn Wezen en creëert een poort waar de Goddelijke Manifestatie van mijn Goddelijk Potentieel geboren wordt via mijn Zonnevlechtchakra. Daarom BEN IK dat IK BEN, en zo is het."In overeenstemming met deze grote krachten, IK BEN.Geniet werkelijk van deze heilige doorgang en laat de Liefde in je hart leven.Liefs,Méline Portia Lafont

Lees meer »