House of Aquarius, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Méline Lafont

Tiensesteenweg 38

3390 Sint-Joris Winge

België

+32(0)16/887761

info@houseofaquarius.net

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy en beroepsgeheim zijn bij ons van groot belang! Wij delen geen persoonlijke informatie met derden.
House of Aquarius verwerkt uw persoonsgegevens (van werknemers, klanten, leveranciers) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum*
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nationaliteit
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Als je je bijvoorbeeld aanmeldt om een gratis e-boek, video of blog, nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van onze enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres zodat we het gevraagde kunnen bezorgen.
 • Indien je je opgeeft voor een gratis of betalend coaching gesprek vragen we je telefoon/gsm-nummer en/of skype ID zodat we je kunnen contacteren om je te woord te staan.
 • Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je adres, telefoon/gsm-nummer en eventueel je facturatieadres. Je adres vragen we zodat we een product naar je kunnen toesturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten. Indien je een factuur wenst, vragen we ook je facturatiegegevens zodat we een factuur kunnen opmaken.
 • Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
House of Aquarius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • House of Aquarius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • We mailen je bijvoorbeeld om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, alsook de nodige support bij het gebruik, zoals de registratielink voor onze online leeromgeving, antwoord op eventuele vragen die je hebt, eventueel je factuur.
 • We mailen je mogelijk ook om je feedback te vragen over onze producten en diensten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief
House of Aquarius biedt via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Jij kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

House of Aquarius biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kan afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Publicaties
House of Aquarius publiceert jouw klantgegevens niet.

 

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

 

Social media buttons
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
House of Aquarius neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
House of Aquarius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens klant/leverancier mbt fiscale bewaarplicht > 7 jaar na einde van klant/leverancier relatie > om (eventueel) gegevens te gebruiken richting of op verzoek van de Belastingdienst
 • Persoonsgegevens klant/leverancier zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) > 1 jaar na einde van klant/leverancier relatie > om elkaar van dienst te kunnen zijn

 

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Ook zijn er een aantal technische gegevens die door je bezoek aan onze website automatisch door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van House of Aquarius of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.
 
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie
Indien je wenst, kan je op eender welk moment vragen om

 • inzage te krijgen in welke gegevens van jou bij ons bewaard worden
 • jouw gegevens bij ons aan te passen
 • jouw gegevens gedeeltelijk of volledig uit onze e-maillijst te verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.