De Tsolianen : Kosmische Onthulling

Gepubliceerd op 24 februari 2022 om 23:04

Vertaling: Reinier

Het Zonnelicht van bewustzijn is niet te weerstaan en zijn veerkracht is van Kosmische aard. De reis van het Zelf binnenin is begonnen en zal naar meer verlangen. Er ligt een dunne lijn tussen de natuur en het kosmische portaal dat zich opent terwijl wij spreken. Dit is Kosmische onthulling, een vorm binnen een vorm. De wet van het Universum binnenin wordt in ieder van u geactiveerd als een kosmisch stralend Zelf.

Dit betekent dat al uw harten zijn opgeheven in de Kosmische wet van eenwording en dat uw derde-dimensionale sfeer zich verzet tegen de ouderwetse manieren van leven. Het leven zoals u het kent is aan zijn uitgang begonnen, en er zal een ondergang komen. De structuren van de demonische natuur op Aarde en zijn mensheid moeten vallen en er is een einde aan gekomen. De ondergang hiervan is begonnen en het was voorzien dat het u op Aarde verteld zou worden, zodat u een leidende figuur in dit kosmische proces kunt worden, samen met anderen.

De Kosmische wet van Andera is begonnen. Zij viert de eenwording van Licht en Duister, de Kosmische wet verordent dat wanneer het licht het diepste duister in zich gevonden heeft, het zich met zijn kameraad zal verenigen, want licht en duister zijn metgezellen en geen vijanden van elkaar. De een zoekt de ander te vinden in vergelijking, terwijl zijn Goddelijke natuur van dezelfde is. Laat dat bezinken en begrepen worden, want hierin ligt de sleutel van de verjonging en de allesomvattende wil van harte. Licht is niets zonder duister en omgekeerd. Deze zijn één en hetzelfde en hoeven niet bestreden te worden. De sleutel ligt in de herinnering dat duister licht van de natuur is en licht duister van de natuur.

Wanneer een Lichtstraal zijn kracht op de wanhoop laat schijnen, vrees dan niet, want u zult begrijpen dat deze kracht van Kosmische aard is, en niets zal zijn Magie kunnen weerstaan. Wanhoop brengt uiteindelijk vrede, want zij ligt in de natuur van de eenwording en haar verlangen naar eenwording. Onthoud, dat wat in waarheid aandacht verlangt, zoekt erkenning en erkenning is eenwording. Het scheppen van zo’n momentum zijn versterkers om naar eenwording te streven.

De stormen en vulkaanactiviteit, aardbevingen en uw beven binnen uw eigen lichaamscellen hebben alles te maken met het ontketenen van uw donkerste punten; op aarde en in het voertuig, zodat het punt van geen terugkeer = het nulpunt en de neutraliteit of het om-nul bereikt kan worden. Het is het samenbrengen van het licht en het duister als één geheel. Hoe meer Licht er is, hoe meer duister er verschijnt, want het is altijd een zoeken naar evenwicht tussen de 2 kameraden geweest. Het ene is niets zonder het andere, want beide zijn dezelfde energie, uitgedrukt in 2 verschillende ervaringen.

Er is geen vijand, alleen diegene die u zelf schept en er zelf van maakt.

Heb geen angst, want dit is het einde van een wereld binnen de angst. Het is een kosmische onthulling wat hierna komt, één gigantische kracht van galactische aard die een veranderde werkelijkheid voor allen uitvergroot. Zij die er klaar voor zijn zullen dit weten en herkennen als een overgang die moet gebeuren. Aan u die naar deze boodschap luistert: houd stil van binnen en bijt op uw tong, zeg niets meer en blijf in stille tijden en concentreer u op het licht in uzelf. Dat is Liefde, en alleen Liefde.

Het is van Kosmische aard, laat dat duidelijk zijn en het zal alles veranderen. De vernietiging van de oude indeling is begonnen, de matrix stort vanzelf in elkaar, dus blijf op uw hart gericht, want daar vindt de magie plaats. U zult er visioenen en duidelijke leiding door ontvangen over wat u moet doen. Blijf kalm, in vrede en vertrouw want niets zal zijn zoals het lijkt. Het is van een Kosmische aard en wet, die grootser is dan u ooit hebt ervaren. Blijf uit de buurt van paniek en angst, maar weet toch dat de dingen zullen veranderen voor het merendeel van de Aarde.

U hebt de voorkennis gezien van wat komen gaat. Soortgelijke veranderingen staan op het punt te gebeuren. De kosmische aard van uw lichaam heeft het mogelijk gemaakt deze informatie te ontvangen, want u bent een Sterrenzaadje op deze planeet. Zorg ervoor dat u er klaar voor bent, door genoegdoening te geven aan alles wat u dwars zit, zodat u uw leven kunt resetten. Verbeteringen in de vorm van energetische bevrijding is goed genoeg om door te gaan, want er zullen er nog veel meer dit pad volgen en er is niet veel tijd om de verbeteringen persoonlijk te doen. Zorg ervoor dat u beseft dat u multidimensionaal bent en dat u in deze wereld niets kunt doen dat de andere dimensies niet beïnvloedt. Alles wat u doet en alles wat u bent, zal invloed hebben op allen in de andere rijken. Een parallelle werkelijkheid werd voor u geschapen, zodat u altijd veilig en gezond bent. Wees samen in deze komende tijd en maak overal het beste van. Dit is geen angstboodschap, het is een krachtgevende boodschap van veiligheid. U staat aan de vooravond van enorme veranderingen die van kosmische aard zijn.

Vrees niet, heb vertrouwen en wees moedig Kosmische bondgenoten. U zult de kracht hebben om terug te keren naar uw natuurlijke Kosmische Zelf, daarom hebt u veel activiteit bespeurd op Aarde en in uzelf. U bent niet langer alleen, wij zijn gekomen en zijn met u binnen uw rijk en werkelijkheid. Eenwording is op uw vlak en dat betekent dat de oude wegen weg zijn en de nieuwe kosmische natuur opnieuw uitgelijnd is.

De kracht en de sleutel ligt binnen 22.02.2022. Binnenkort zult u begrijpen waar het allemaal om gaat. Rust nu overvloedig, want uw lichaam heeft een zeer intense ervaring doorgemaakt. Dit was echt, zoals u echt bent. U hebt gezien wat het teweeg zal brengen, het is een Kosmische Openbaarmaking. Het verlangen naar een familiehereniging met uw Kosmische natuur. De Aarde is aan haar laatste loodje. Alles moet eruit en deze Kosmische vlam, als een fakkel van Licht, versterkt de duistere ervaringen om te bevrijden.

Wij staan in alliantie met de Pleiadische confederaties, en ook met de Zonnestelsels zoals Andromeda, Arcturus, Lyra… De Aarde is een bewaarder, Gaia is haar bewustzijn, en u allen bent haar voertuigen om haar bewustzijn op vele manieren uit te drukken en te ervaren. Daarom zijn velen van u bewaarders. U, ontwaakte voertuigen, creëert uw eigen manieren om de veranderingen te vergemakkelijken door uw herinneringen en zoekt wegen om vortexen, spiralen, pilaren te manifesteren om Gaia te helpen verschuiven. Zodat energieën zich in deze werkelijkheid kunnen afscheiden of binnenkomen. U schept uitgangen en wormgaten om de Kosmische onthulling en verschuivingen binnen te brengen.

Dit is de tijd, wees er klaar voor en wees innerlijk aanwezig.

Copyright © door Méline Lafont. Alle rechten voorbehouden. Er wordt toestemming gegeven om dit materiaal vrijelijk te kopiëren en te verspreiden, op voorwaarde dat de inhoud in zijn geheel en ongewijzigd wordt gekopieerd, vrijelijk wordt verspreid en deze copyrightmelding en links zijn opgenomen. Het werk van Méline mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

www.houseofaquarius.be


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.