Meester Saint Germain - Manifestatie

Gepubliceerd op 7 januari 2023 om 16:28

Art made by Karl Morfett @ terranovadigital.net 

 

Groeten, Saint Germain hier. Laat ons over manifestatie spreken.

 

Dus, hoe komt het dat jullie zogenaamd altijd in afwachting zijn van dingen voor jullie om te komen en om gemanifesteerd te worden? Omdat jullie verwachten dat de dingen in de toekomst gebeuren in plaats van in het heden. Dus wachten jullie en zijn jullie in afwachting, focussen jullie gedachten op en houden hen bezig met de gedachte dat het in jullie toekomst zal gebeuren. Dus brengen jullie je focus naar dit toekomstige heden op zo een manier, dat jullie vergeten om te zien wat daar in het Nu is en wat zich al in dit Nu aan het ontvouwen is. 

 

Alle dingen verblijven altijd in het Nu moment, en te zijn in ieder Nu moment lijnt jullie uit met het grotere potentieel van iedereen. Het staat ook toe om voor alles tevoorschijn te komen en in dit krachtige momentum te zijn en zichzelf aan jullie te presenteren als jullie eigen creatie draaikolk. Maar dan, staan jullie jezelf eenvoudig toe om de vertraging ervan te ervaren, omdat jullie erop wachten alsof het nog steeds moet komen terwijl het al hier in het Nu is. Dus vertragen jullie, in die zin, je eigen creatie door je te focussen op jullie tijdlijnen alsof het alleen daar in de toekomst is.

 

Zien jullie het creatiepatroon en het gedrag van jullie menselijke zelf?! De enige reden voor de vertraging van jullie creaties is, vanwege jullie overtuiging dat het in de eerste plaats vertraagt kan worden en vanwege jullie gewoonte van je altijd te focussen op jullie toekomstige heden in plaats van het Nu heden. Jullie plaatsen jezelf in het toekomstige Nu en aldus zijn jullie in afwachting van wat er moet komen. Zien jullie hoe jullie altijd de dingen ver weg van jullie plaatsen in een tijdsafstand, welke doorgaat “onbereikbaar” te blijven, zogezegd, voor zolang als jullie dit doen?!  Uit te lijnen met het Nu is al je creaties toestaan in dit Nu te bestaan. Uitlijnen met je toekomst is je creatie te vertragen om te bestaan, net zoals het in afwachting zijn van iets dat voor jou doet. En jullie zouden altijd in dit Nu moeten zijn en erin moeten blijven, mijn vrienden, want alleen dat zal jullie meer van die manifestatie vaardigheid brengen. Dan zullen jullie hiervan zeer tastbaar de vruchten oogsten.

 

Jullie zullen tijdlijnen moeten begrijpen en hoe deze functioneren, hoe deze in jullie geesten geprogrammeerd werden en wat jullie van hen gemaakt hebben via jullie overtuigingen. Er zijn vele verschillende aspecten aan, is het niet zo?! Doch allen beïnvloeden de manier waarop jullie deze tijdlijnen ervaren, en aangezien deze meer fluctueren dan waar jullie aan gewend zijn, geeft het jullie de indruk van een roller coaster die alle tijdlijnen in de mixer doorheen schudt. Alleen het verblijven in het Nu moment vermengd met hen allemaal, en staat voor jullie toe om een voorproefje te hebben van al deze tijdlijnen op de meest uitgebalanceerde manier die mogelijk is.

 

Het is door innerlijk geluk, vreugde en Liefde dat jullie tot allen toegang verkrijgen binnenin, alsook buiten jullie, of minstens dat wat jullie als het buitenste ervaren. Dus Zegen jezelf voor in het NU te Zijn en voor onophoudelijk jullie zelf, als jullie ZELF, op iedere manier van het momentum te representeren, via vele manieren van jullie oneindige potentieel. Jullie zijn aldus geliefd en Gezegend dat het voorbij alle dingen is, representeer dat te allen tijde en op alle manieren van jullie ALGEHELE Zijnheid. Dat zal jullie je manifestaties brengen via een oogknipper ~ een moeiteloze creatie niet door het te forceren noch het te creëren met intentie, maar door gewoon dat te Zijn in dat moment, alle deuren van potentieel openend door alle Zijnheid. Dat is HET moment van bestaan binnen allen waar alles ligt, leeft en beweegt. Dat is JULLIE werkelijke moment van creatie en manifestatie via het hart. Levend en Zijnd vanuit het moment binnenin het moment.

 

Laat jullie zelf nu overgaan vanuit deze Hemel en zie voorbij jullie eigen ogen. Kijk in het hart, recht in dat moment van alle dingen. Zegen jezelf voor dat moment, voor je hart en voor je Wezen.

 

IK BEN Saint Germain.

 

 

Copyright © door Méline Lafont. Alle rechten voorbehouden. Er wordt toestemming gegeven om dit materiaal vrijelijk te kopiëren en te verspreiden, op voorwaarde dat de inhoud in zijn geheel en ongewijzigd wordt gekopieerd, vrijelijk wordt verspreid en deze copyrightmelding en links zijn opgenomen. Het werk van Méline mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

www.houseofaquarius.be


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.