Zonnewende 21-12-2022

Gepubliceerd op 20 december 2022 om 21:11

Art made by Karl Morfett @ terranovadigital.net 

Geliefde Stam,

 

Nu er veel vuiligheid, smerigheid en lagere energieën aan de oppervlakte komen in elke wereld, elk rijk en elk bewustzijn; nu elk het lagere egobewustzijn en de diepe pijnen die men heeft doorstaan in voorbije tijden en momenten van het Nu transformeert en transmuteert, zijn we elk geroepen om deze processen met mededogen te omarmen. 

 

Er zijn veel gelijkenissen en blikken van oude energieën, oude structuren en ideeën die in ieder van ons aan de oppervlakte komen: een diepe herziening, een diepe erkenning van wat er gaande is, een diepe transmutatie en transformatie op meerdere niveaus. Het is de metamorfose regeneratie van het oude in het nieuwe, van de lage en donkere energieën in hoge en lichte energieën. Deze gaan allemaal door de mangel en wij als Wezens gaan daar mee door.

 

Simpelweg omdat wij als wezens gemaakt zijn van deze energieën die we donker en licht noemen. We brengen deze in evenwicht.  Dus nu deze enorme energieën van chaos, woede, wrok, onenigheid, ontevredenheid en revolutie aan de oppervlakte komen, zijn dat allemaal duistere facetten van onze ego denkgeest en onszelf die door de mangel gaan voor een nieuwe climax van verandering.

 

Wat er gaande is, en waar de nadruk op ligt, is dat terwijl we onze geest, ons hart, ons lichaam, onze cellen en alles wat enige vorm van energie kan bevatten leegmaken... we niet alleen ruimte maken voor nieuwe op het hart gebaseerde energieën, maar dat we ook onze geest, ons hart, ons lichaam, onze cellen en alles wat ruimte heeft voor transformatie, transformeren.

 

Erkenning

 

Erkenning is een van de sleutelstenen in het transformatieproces. Als het om ons lichaam gaat, moeten we alle aspecten en delen van ons lichaam omarmen en kunnen erkennen dat het een fysiek vat is dat gevormd is uit geloof, energie en gedachten. Het is ook de erkenning dat dit vat kan transformeren door de transformatie van wat men gelooft, denkt en vibreert.

 

Het is ook de erkenning van iemands staat van bewustzijn om vanuit deze staat van bewustzijn, waarvan wordt aangenomen dat het de kennis is die men in zich draagt en waarin men vibreert, vorm te geven.

 

Feiten erkennen is hetzelfde als geloven dat ze waar zijn en wat je gelooft als waarheid: wordt je innerlijke wereld van verandering, manifestatie en werkelijkheid.Oscilleren

 

De neiging tot oscilleren is een verlangend veld, binnen de ruimte van het bewustzijn, naar groei. Omdat we groei zien als een "stap voor stap" basis, hebben we de neiging heen en weer te gaan om vervolgens terug te keren naar een soortgelijk (lees: hetzelfde) punt. Velen ervaren deze schommelende beweging als men gelooft in de noodzaak om heen en weer te gaan: het heen-en-weer swingen van de pendel. Het idee "je moet een stap vooruit en 2 stappen terug doen om te leren" is een oud ideaal dat onze generatie niet langer ondersteunt. Wij zijn gegroeid en voorbij dit weten gekomen en begrijpen nieuwe opvattingen over eeuwigheid, die ook voor groei gelden. Groei wordt gezien als eeuwig en nooit eindigend, dus is er op die manier geen "stap voor stap" beleid van toepassing ~ alleen de nooit eindigende beweging.

 

Recycleren

 

Wij recycleren datgene wat voor ons nog van nut kan zijn. Dit betekent dat we al ons afval moeten oprapen en het bekijken: analyseren en er misschien nieuwe toepassingen voor vinden. Een andere manier van kijken is dat veel dingen nog nuttig kunnen zijn, gezien vanuit een ander perspectief. Werk met de energieën die om je heen aanwezig zijn en die je ter beschikking worden gesteld, het heeft geen zin om alles weg te gooien en als "slecht" te beschouwen. Voordat we met het nieuwe kunnen beginnen, heeft alles een plan nodig, een fundament om op te bouwen, en je zult merken dat veel van deze nieuwe platforms gebouwd zijn op gerecycleerde energie, ideeën en structuren. Vergeet niet dat alles energie is en dat je het kunt recycleren, transformeren. Gooi dus niet zomaar al je energie weg, in welke vorm die ook in je leven verschijnt.

 

Als het niet langer voor je werkt, stem het dan af op je nieuwe vibratie en help deze energie te transformeren. Op die manier zul je niet het gevoel hebben dat je niet genoeg hebt, dat je het helemaal niet hebt, dat alles wat je wilt creëren niet voor je beschikbaar is, enzovoort. Op deze manier weet je dat het altijd voor je beschikbaar is en dat je het alleen maar hoeft te herzien, te recyclen en te transformeren.

 

Alle energie in je leven die geen nut meer heeft en die eerder een uitputtende kwaliteit heeft, kun je weggooien in een energiecontainer en naar een oceaan van Violet Licht brengen waar dit alles zal worden getransmuteerd en getransformeerd naar een andere trilling die deze planeet kan gebruiken om te transformeren, inclusief jijzelf.

 

IntensiteitDe intensiverende processen worden vaak gevoeld en ervaren als een uitputtende golf. Tenminste aan de emotionele en de fysieke kant van het Zelf. Laat je niet misleiden door te denken dat dit een uitputtend proces is, ook al voelt het zo, want dat is een misverstand. Het is zo uitputtend als jijzelf het organiseert. Als je luistert, kun je horen dat je lichaam je zegt te rusten en toe te laten, los te laten en herzieningen aan te nemen... dan zul je zien dat het een hernieuwde en herwonnen ervaring is van het Zelf dat transformeert in het lichaam.

 

We zijn aangekomen in een lange fase van Geest die Materie ontmoet en dus zijn dit de meest intense momenten van onze tijd. De lichaamsvaten worden enorm ondersteund, maar het zijn de oude concepten en informatie die in de cellen van het lichaam liggen opgeslagen en die ons een "illusoir" idee geven van achteruitgang of symptomen alsof je oud wordt. Dat is niet zo, het zijn deze oude concepten die het lichaam verlaten en jullie weten allemaal dat je bij het loslaten de herinnering opnieuw beleeft en niet het feit.

 

Nu we de geest en het lichaam al meer dan een jaar (lees: jaren) aan het zuiveren en leegmaken zijn, kan het ionisatieproces beginnen. Ik herinner me dat ik dit woord "ionisatie" in januari 2016 ontving, maar ik had geen idee wat het betekende, dus liet ik het maar zo tot ik klaar was om het te begrijpen. Welnu, schijnbaar zijn we een andere fase van transformatie ingegaan waarin het fysieke lichaam zijn oude indrukken achterlaat en nieuwe opbouwt. Deze nieuwe indrukken hebben alles te maken met het transformatieproces naar een lichter lichaam, dat vaak het "Lichtlichaam" wordt genoemd.

 

Het ionisatieproces is om nieuw bewustzijn in de cellen van het lichaam te helpen en opnieuw op te bouwen, dus met andere woorden: nieuw geheugen en nieuwe gegevens. Het is een hogere frequentie van licht en gegevens binnen de cellen en je kunt het zien als het DNA van een cel dat op afstand wordt verschoven door en via dit ionisatieproces.

 

Wat er dus gebeurt, is dat nu vele vormen, gebieden en cellen zijn opgeruimd tot een lege staat, de ionisatie nu een deeltje van Licht kan implementeren dat de cel een nieuwe lading geeft met hogere trillingen en frequenties om het lichaam aan te passen aan hogere frequenties van Licht: aka een "lichter lichaam" naar een "licht lichaam".

 

Voor al deze processen en energieën wordt de Aanwezigheid van Moeder Maria gevraagd en verleend, omdat zij de Goddelijke Moederlijke-energieën van ware compassie en Onvoorwaardelijke Liefde vertegenwoordigt. Alles en iedereen moet worden omarmd in mededogen om opnieuw geboren te worden, losgelaten, getransmuteerd en getransformeerd.

 

Het zal allemaal het oog van Horus passeren, die de hoeder is van de Wedergeboorte in de rijken van de Goden en Godinnen, en dan omarmd worden door de Liefde van mededogen van Moeder Maria.

 

Dit betekent dat het een cruciaal en zeer krachtig punt is in jullie Nu ~ dit Zonnewendeportaal. Eén van kracht en één van Transformatie ~ Wedergeboorte ~ en mededogen.

 

Mogen Moeder Maria en Horus jullie door dit alles heen begeleiden.

 

Zegeningen

Méline Portia Lafont

 

Copyright © door Méline Lafont. Alle rechten voorbehouden. Er wordt toestemming gegeven om dit materiaal vrijelijk te kopiëren en te verspreiden, op voorwaarde dat de inhoud in zijn geheel en ongewijzigd wordt gekopieerd, vrijelijk wordt verspreid en deze copyrightmelding en links zijn opgenomen. Het werk van Méline mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

www.houseofaquarius.be


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.