De huidige veranderingen

Gepubliceerd op 16 maart 2021 om 14:22

Channeling van Lady Portia

 

Gegroet Geliefden

 

Het is ons opgevallen dat er wat zaadjes gepland zijn en geïntegreerd worden in de geest van deze Dimensie. Wat er gezaaid en gepland is, zal komen te gebeuren daar dat de energetische hoofdstroom loopt en leeft in jullie allianties. Jullie hebben allianties gevormd met bepaalde zielen dat deel uit maken van jullie eigen zielengroep alsook met zielen dat  afkomstig zijn van een andere zielengroep..

 

We spreken hier van een Sterren groep bewustzijn waar u een creatie tot vereniging en samensmelting bent overeengekomen om deze wereld te helpen transformeren alsook om al uw allianties naar het heden in het hier en het NU te transporteren op de Aarde. Het is een overeenkomst om de verandering, dewelke door ieder van u werd aangeroepen, te laten verankeren hier op Aarde in deze wereld van Dimensie.

 

Zoals Meester Saint Germain steeds zegt: “verandering is het enige constante dat IS”, en dat mogen we heel letterlijk nemen ook.

 

Dus, wat is er allemaal aan de hand dezer dagen? Laten we eens een kijkje nemen op energetisch vlak en mag dit jou verder brengen op uw pad. Tenslotte draait alles rond het begrijpen en het realiseren van uw eigen essentie van Zijn, is het niet? Uzelf te kennen. Hier gaat het om. Alles wat uw pad kruist en elke gebeurtenis in uw leven heeft maar één enkele intentie, ongeacht deze goed of slecht zijn van aard. En dat is om u terug te brengen naar uzelf, uw ware ZELF.

 

Het neemt u doorheen zekere emoties, gevoelens, aanvoelingsvermogen, ervaringen en situaties dat wat allemaal hetzelfde van u vragen telkens opnieuw: dit zijnde om uw focus en uw aandacht te vestigen op uw innerlijke wereld! In deze innerlijke wereld liggen al de antwoorden dat u zo zoekt. Al de wereld gebeurtenissen zijn geboorte pijnen om de nieuwe energieën en nieuw bewustzijn te kunnen brengen hier op Aarde. Wat van belang is en waar de aandacht dient te zijn, is in de baarmoeder en dus dient deze aandacht niet te worden gelegd op de weeën en/of de externe reacties op al dit gebeuren.

 

Is dit niet alles en dat wat waar we zo op gehoopt hebben?! Verandering... Wat we gewenst hebben met zijn allen? Gebeden, smeken, decreten en creaties?

En dat zijn we dus aan het doen, maar het neemt ons diep en erg gronding mee doorheen het geboortekanaal. Daarom ervaren we deze geboortepijnen en weeën wat op zich deel uitmaakt van het geboorteproces der verandering. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met de Aarde, zelfs doorheen andere werelden en Dimensies. Natuurlijk maken we elkeen hier deel van uit en dragen we bij.

 

Bevraag uzelf of u open staat om hierin bewust deel te nemen en zo ja: hoe ver wilt u hierin gaan? Bepaal, zeer duidelijk, voor uzelf wat uw aandeel in dit alles is wanneer de tijd rijp is. Neem deel aan iets waar u van ganser harte in gelooft en uzelf in kan vinden, iets wat u interesseert en dat in uw hart aanvoelt als een zaak dat het Hoogste goed van elkeen en deze wereld dient.

 

Vergeet nooit dat verandering steeds bij u begint, dat Liefde als u begint en dat u verbonden bent met alles op verschillende manieren. Alles wat u zegt, doet en beweegt heeft zijn effect en heeft consequenties op alles wat deel uitmaakt van deze wereld. U kan de verandering in beweging zetten door, om te beginnen, een verschil te maken in uw eigen wereld zowel innerlijk als uiterlijk!

 

Een verschil maken begint bij het ontwaken en het bewust worden van uzelf, het openen van uw hart daar het hart het verbindingspunt is tot alle sferen, Meesters, Wezens, Sterren, Zonnen, werelden, Dimensies en mensen. Wat wordt u gewaar? Wat valt u op, wat voelt u en wat brengen uw zintuigen u? Welk inzicht kruist uw geest? Deel het met anderen daar dit delen met anderen u de ruimte geeft om uw bewustzijn en de energie een weg te laten banen in deze wereld. Anderen kunnen in verbinding komen met dit, zelfs zijnde aan de andere kant van de wereld, of  ze kunnen zelfs een deel gaan beginnen uitmaken van uw realiteit dat dezelfde energie belichaamt. (resonantie)

 

U opent deuren op deze manier, smelt verschillende werelden samen dat een nieuwe orde vormen: de Orde van het herstel van het natuurlijke evenwicht binnenin. De mannelijke en het vrouwelijke, licht en duister, positief en negatief, de inademing en de uitademing...

 

Wij zijn de bewakers van het cellulaire geheugen:

 

Wij kiezen ervoor om te communiceren in de menselijke taal zodat wij nieuwe begrippen kunnen doorgeven omtrent de structuur van uw Wezen in de vorm van uw cellen. We vangen de impulsen, de symptomen, de energie, de pieken en de informatie op. We bewaken het oude geheugen, we transporteren nog ongekende kennis om geïntegreerd te worden in het geheugen van uw cellen, we bewaken wat er komen zal en we vervoeren wat aanwezig is.

 

Op dit huidig moment bevinden u allen zich in een fase van wedergeboorte, voorbereiding en een versnelling. Dit om u allen verder en dieper te stuwen naar het Gouden Tijdperk of de nieuwe wereld ~ Het Waterman tijdperk, dewelke de energie belichaamt van tijdloos, onsterfelijkheid en vitaliteit.

 

Uw nieuwe cellen worden geboren onder de transmutatie van oude stoffen. Het is een zeer diep en innig proces, dat wat aanvoelt alsof u door de mangel gaat. Het lijkt oneindig, meedogenloos en herhalend, maar het is uniek en een ervaring op zich.

 

Nu dat uw lichamen en de cellen aan het transformeren zijn, waaronder ook vele andere delen van uzelf en het leven op zich, is er geen betere manier om dit alles te ondersteunen dan uzelf te gaan onderzoeken, in vraag te stellen en uzelf te openen. Uw oude programma's worden niet meer ondersteund en zijn aan het falen om nog langer te functioneren. De dingen kunnen mogelijks moeilijker gaan worden voor uzelf, zolang u uzelf gevangen houdt in deze gewoonte van controle.

 

 

Deze oude energieën worden weg gestript en gaande weg, wat er ook aan verbonden is, zal mee worden gestript.

 

Méline:

 

Het geboren worden van nieuwe energieën brengt onzekerheid met zich mee voor het ongekende, een zekere angst. Daarom door zelfbewust te zijn en uzelf te gaan centeren zal u bijstaan doorheen het geboorteproces, dit omdat u uzelf dan kent en u dus weet waar u toe in staat bent. Het is moeilijker om de dingen los te laten dan een stap te zetten in het nieuwe. Wel, we zijn hier in het NU en we doen dit allemaal samen. Klap de handen in elkaar en volg het pad der vertrouwen in uzelf, het pad der openheid en der toelating met een open geest.

 

Wanneer men het nieuwe en ongekende ervaart, heeft het maar een nanoseconde nodig om “gekend” te worden voor een ander die dan deze zelfde wereld samen met u ervaart en als u ervaart op hetzelfde moment. Met andere woorden: Is er maar één individueel, één ziel en één stap nodig om iets onbekend te veranderen naar iets gekend. Hetgeen op zich iedereen toelaat en de mogelijkheid geeft om een stap te zetten in een nieuwe wereld. Daar wij allen verbonden zijn met elkaar wordt een stap gemaakt door één enkele ziel in het onbekende snel iets gekend voor allen, daar het een ervaren iets is en het gezicht een naam krijgt en dus niet langer gevreesd wordt.

 

Beeld u in wat we allemaal elkeen kunnen doen als we allen de bewuste keuze maken om het ongekende te onderzoeken en een stap te nemen. Dan zullen er werelden binnenin werelden openen zodat verandering kan verder komen. Dus, roest niet vast in uw oude gewoonten en comfort, maar wordt de avonturier met een open geest en hart.

 

Liefs

Méline

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

www.houseofaquarius.be

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.